Change management m.b..t. agile tribe governance voor een wereldwijd digitaal transformatieprogramma

Situatie

Akzo Nobel initeerde een wereldwijd digitaal transformatieprogramma met een tweeledig doel: het bieden van een klantgerichte omgeving voor consumenten en zakelijke klanten, die ze optimaal ondersteunt in hun behoeften. En tegelijkertijd om de onderneming te transformeren van een product-gedreven naar een klant-gedreven mindset. Niet de verkoop van individuele merken en producten is het doel in de customer journey, maar het optimale advies aan klanten om iedere schilderklus perfect te kunnen uitvoeren.

Deliverables

Optimilisatie van de agile manier van werken

Het wereldwijde digitale transformatieprogramma wordt uitgevoerd op basis van de agile manier van werken. Daarin zijn 5 agile teams, ieder voor een eigen segment, verantwoordelijk voor het opleveren van Akzo Nobel’s nieuwe digitale klantplatform. Deze teams worden aangestuurd door een zogenaamde Tribe die de werkzaamheden van alle teams coördineert en op elkaar afstemt om de optimale velocity te bereiken en te behouden.

Gedurende een interimperiode heb ik de manier van werken verder geoptimaliseerd met een aanzienlijk grotere efficiency om de Tribe te managen en de team aan te sturen.

Resultaten

  • Verbeterplan voor een efficiëntere en effectievere Tribe operatie.
  • 40% reductie in de benodigde tijd in de rol van Tribe Lead om het programma effectief te blijven aansturen.

Vaardigheden

  • Programma management
  • Change management
  • Tribe coördinatie
  • Agile way of working
  • Business operations

Marktgebied

Wereldwijd

Periode

2018