Stokke - Customer experience marketing global brand communication digital transformation

De vraag van Stokke

In november 2021 belde Helene Abel Hansen, CMO van Stokke, mij op met de vraag of ik interesse had om op interim-basis de rol van Global Brand Communication Director the vervullen. Met als argument: je kent de organisatie goed, je hebt in een eerder project de marketing campagne planning processen ontworpen, dus je bent de ideale persoon om deze nieuwe manier van werken in te voeren in de dagelijkse praktijk. Ik hoefde daar niet lang over na te denken en begon op 2 januari 2022 met deze mooie en uitdagende opdracht.

De opdracht

Mijn opdracht bestond uit 3 delen: (1) De dagelijkse leiding over het Global Brand Communication team, (2) implementeren van de nieuwe manier van werken rondom de ontwikkeling van global campagnes en de uitrol naar lokale markten en (3) in een later stadium onboarding van mijn permanente opvolger.

Dagelijks leiding over het Global Brand Communication team

Ondanks de magere overdracht in december 2021 van 1 dag via Teams door de covid lock-down in Noorwegen, heb ik me vrij snel in mijn rol ingevreten. Werd meer dan eens verrast door zaken die op mijn pad hoorden, maar heb die op een pragmatische manier opgepakt. Op hoofdlijnen waren en maakte ik tot mijn belangrijkste taken:

 • Up to date houden van de marketingkalender en informeren van lokale markten en kanaalspecialisten.
 • Bewaken van de campagne productieplanning door afstemming van vraag vanuit de organisatie met de teamcapaciteit en het stellen van prioriteiten in productie.
 • Team gemotiveerd en happy houden door goed te luisteren en er ook echt actie aan te koppelen.
 • Optimaliseren van de beschikbare teamcapaciteit door herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.
 • Door het wegvallen van een brand communication manager hands-on campagneconcept en productie begeleiden. En de andere brand communication managers ondersteunen.
 • Verbeteren van de samenwerking met het creatieve bureau, o.a. door gezamenlijk een efficiënt werkproces te definiëren en andere projectvoorwaarden te hanteren.
 • Regie in het uitvoeren van een aantal projecten waarbij ik met de CMO heb samengewerkt: ontwikkeling van het brand platform (merkpositionering) van het aangekochte Babyzen-merk, ontwikkeling van een Stokke brand book o.b.v. de nieuwe merkidentiteit en de ontwikkeling van de Stokke merkstrategie en strategische roadmap.
 • Uitrollen van de brand guidelines in lijn met de nieuwe merkidentiteit.
 • Proactief bijdragen aan het optimaliseren van de CRM-activeiten en het aanscherpen van de e-commerce doorontwikkel roadmap voor Stokke.com.

Implementeren van de nieuwe manier werken

Invoering van de nieuwe manier van werken rondom marketingcampagne- en -budgetplanning en de ontwikkeling en uitrol van campagnes voerde ik uit met een getrapte aanpak:

 • Verdere aanscherping van de proces flowcharts die ik in 2021 had opgeleverd o.b.v. gesprekken met het team.
 • Kennissessie met de brede marketing en stakeholder community.
 • Workshops met individuele stakeholders in de processen.
 • Start met de nieuwe manier van werken voor de  2023 marketing budgetcyclus en de campagnes die in de tweede helft van dit jaar gepland staan.

Onboarding van mijn permanente opvolger

Omdat mijn eigen onboarding nogal mager was, besloot ik een gedegen hand-over te doen aan mijn opvolger:

 • De basis: een uitgebreid document met links naar alle relevante processen, documenten en bestanden op Sharepoint.
 • Daarnaast plande ik een on-site onboarding van een week op het hoofdkantoor in Ålesund, Noorwegen. Onderdeel daarvan waren meerdere 1-op-1 sessies met mijn opvolger en 1-op-1’s van haar met individuele teamleden.
 • Plus een aanbod dat ze ook ná het einde van mijn opdracht nog zaken bij me kan checken.

Resultaten

In mijn interimperiode van pak ‘m beet 6 maanden heb ik de volgende zaken weten te realiseren:

 • De slagkracht van het huidige Global Brand Communication team vergroot door het herbeleggen van taken en verantwoordelijkheden.
 • Een business/value case gemaakt voor uitbreiding van het team zodat rollen en capaciteit goed aansluiten op de toegenomen vraag uit de organisatie.
 • Ontwikkeling van omnichannel global campagnes en uitrol naar lokale markten o.b.v. de marketingkalender.
 • Helder inzicht in de status van campagnes in ontwikkeling en het campagnebudget.
 • Soepele integratie van het Babyzen team in de bestaande Stokke teamstructuur.
 • Verbeterde samenwerking met het lead creative agency en aanscherping van de contractvoorwaarden in het mantelcontract.
 • De nieuwe merkidentiteit doorvertaald naar brand guidelines voor diverse kanalen (work in progress).

 

 • Oplevering van de eerste versie van het Stokke brand book o.b.v. de nieuwe merkidentiteit en -positionering.
 • Oplevering van het nieuwe Babyzen brand platform.
 • Ontwikkeling van de nieuwe merkstrategie o.b.v. een onderscheidend ‘big idea’ inclusief implementatie roadmap (work in progress).

 

 • Business transformatie door het implementeren van een nieuwe manier van campagneplanning en -ontwikkeling met klantinzichten als vertrekpunt in de wereldwijde organisatie. End-to-end in de hele waardeketen van interne en externe stakeholders.
 • Projecten backlog voor het verder optimaliseren van allerlei sub-processen zoals ‘vertalingen’ en ‘verpakkingsontwerp’.

 

 • Een soepele overdracht en ‘jump start’ voor mijn permanente opvolger.