Marel - B2B Inbound marketing digital transformation marketing automation

Situatie

Marel, een wereldwijd opererende producent van machines voor de vis-, pluimvee- en vleesverwerkingsindustrie wilde haar inbound marketingstrategie uitrollen. Hun doel: betere ondersteuning van geïnteresseerde leads door middel van relevante content. Het toepassen van lead scoring en grading op basis van de hun interactie met die content. En om sales managers goed gekwalificeerde leads te kunnen aanleveren voor verdere lead nurturing en opvolging. Marel twijfelde aan de juistheid van implementatie van Pardot en Salesforce Sales Cloud om hun inbound marketingstrategie te kunnen waarmaken. Daarom vroeg ze om een health check uit toe voeren op de belangrijkste customer touchpoints en de technische infrastructuur.

Deliverables

Technical assessment

Een assessment op Marel’s ICT architectuur onthulde dat Pardot en Salesforce Sales Cloud niet juist en volledig waren geïmplementeerd. Ons adviesrapport gaf concreet aan welke aanpassingen in beide applicaties nodig waren om de inbound marketingstrategie succesvol te kunnen ondersteunen.

Implementation roadmap

Met Marel’s inbound marketingstrategie als vertrektpunt, heb ik 2 customer journey mapping sessies gefaciliteerd die een compleet beeld opleverde van Marel’s ambitie en onbenutte kansen. Het adviesrapport bevatte ook een technische implementatie roadmap die gericht is op een betere technische integratie zodat Marketing, Sales en Service beter met elkaar kunnen samenwerken. En het beter opvolgen van leads via alle relevante kanalen zoals vakbeurzen, social media en hun website.

User experience assessment

In aanvulling op het technische aspect heb ik een user experience assessment uitgevoerd op Marel.com en de e-mails die Marel op dit moment uitstuurt. Dit vanuit het oogpunt van conversieoptimalisatie en de website als ideaal lead funneling platform.

Resultaten

 • Concrete set aan technische maatregelen om Pardot en Salesforce Sales Cloud gereed te maken voor de implementatie en uitrol van Marel’s inbound marketingstrategie.
 • Technische implementatie roadmap.
 • Customer experience optimalisatieadvies voor Marel.com and Marel’s e-mail templates.
 • Customer journey map met vertaling naar een compleet overzicht voor verbetering van de overall customer experience.
 • Pragmatisch adviesrapport in 5 weken tijd dat Marel’s leadership team in staat stelt specifieke beslissingen te nemen.

Vaardigheden

 • Digitale transformatie
 • Marketingstrategie
 • Inbound marketing
 • Customer experience management
 • User experience design
 • Service design
 • Marketing automation

Marktgebied

Wereldwijd

Periode

2019